Browsing All of Digital Archive by Person Suleymanov, Elchin

Jump to: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 73
 next >
Year of PublicationTitlePerson(s)
2012 2007-2008 Qlobal Iqtisadi Böhranin Abş Və Avropa Iqtisadiyyatina Uzun Müddətli Təsirləri (Long-Term Effects of the 2007-2008 Global Economic Crises on the Economy of the United States and Europe)Suleymanov, Elchin; Maharramli, Anar
2013 Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral AnalysisAliyev, Dr. Fuzuli; Suleymanov, Elchin
2012 Alternative Development Strategies for the Azerbaijan EconomySuleymanov, Elchin
2014 The Analisis of Impact of the Global Financial Crisis on Development Azerbaijan EconomySuleymanov, Elchin; Alirzayev, Elvin; Zeynalov, Ayaz
2012 Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan RepublicAras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2013 Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan RepublicAras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2012 Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export Multiplication in the Azerbaijan RepublicSuleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2012 Avropa Vahid Valyuta Sistemi (Common Currency and European Common Monetary System)Suleymanov, Elchin; Aras, Osman Nuri
2012 Avropa Valyuta Birliyinin Iqtisadi Tesirleri (Economical Effects of the European Currency Union)Suleymanov, Elchin; Aras, Osman Nuri
2012 Azerbaycan Ekonomisinin Bagimsizlik Sonrasi Makroekonomik Gostericilerinin Ekonomik Istikrar Acisindan Genel Degerlendirilmesi (The General Assessment of Macroeconomic Indicators of Azerbaijan Economy after Independence from the Economic Stability Point of View)Suleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2016 Azerbaycan Örneginde Nüfusun Yaş Gruplarina Göre Dağilimin Enerji Kullanimi Üzerindeki Etkisi (The Impact of Age Groups of Population on Energy Use in the Case of Azerbaijan)Bulut, Cihan; Fakhri, Hasanov; Suleymanov, Elchin
2012 Azerbaycan'in Uluslararasi Mali Kurumlarla Iliskileri (Azеrbaijan’s Relations with International Financial Institutions)Suleymanov, Elchin
2013 Azerbaycan'ın Ekonomik Yenden Yapılanma Ve Kalkınmasında Türk Müteşebbislerin Yeri ve Önemi (The Role and Importance of Turkish Entrepreneurs in Economic Development and Reconstruction of Azerbaijan)Aras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin
2014 Azerbaycanin Bagimsizlik Sonrasi Serbest Piyasa Ekonomisine Uyum Surecinde IMF Ile Isbirliyi Stratejisi (The Cooperation Strategy of IMF with Azerbaijan Republic after Independence with Market Economy Prosess)Suleymanov, Elchin
2014 Azerbaycanin Bağimsizlik Sonrasi Serbest Piyasa Ekonomisine Uyum Sürecinde IMF Ile Ilişkileri (The Cooperation Strategy of IMF with Azerbaijan Republic after Independence with Market Economy Process)Suleymanov, Elchin
2014 Azerbaycanin Enerji Kaynaklari Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi (The Importance of Country Energy Source Revenues on Azerbaijan's and the Effects on National Economy)Aras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2014 Azerbaycanin Hollanda Hastaliği Problemini Önleme Stratejilerinde Türkiye Ile Yapilan Ekonomik Ilişkilerin Önemi (Importance of Economic Collaboration between Azerbaijan and Turkey in Preventing Dutch Disease in Azerbaijan)Bulut, Cihan; Suleymanov, Elchin
2013 Azerbaycanın Enerji Kaynakları Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi (Azerbaijan's Energy Source Revenues and Their Effect on the Economy of the Country)Aras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin; Zeynalov, Ayaz
2014 Azerbaycan’In Türkiyenin Enerji Sektörüne Yatirimlarinin Azerbaycan - Türkiye Ekonomik İlişkilerindeki Rolü (Impact of Azerbaijan Investment in Enegy Sector of Turkey on Economic Collabaration of These Countries)Suleymanov, Elchin; Fakhri, Hasanov
2012 Azerbaycan’ın Bağımsızlığının 20 Yılında : Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri Ve Perspektifi (Economic Relations and Perspective between Azerbaijan and Turkey: In 20 Years of Azerbaijan’s Independence)Aras, Osman Nuri; Suleymanov, Elchin