Monografien


PPN 1740232453, ZSM 21
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67
Year of PublicationTitlePerson(s)
2022 Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet : belyst ved modellen MOSARTFredriksen, Dennis; Kruse, Herman; Stølen, Nils Martin
2022 Økonomiske levekår for arbeidsinnvandrere som ble bosatt i Norge i årene 2004-2018 : notat til ArbeidsinnvandrerutvalgetEpland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar
2022 Økonomisk utvikling gjennom Covid-19 : en oppdatert sammenligning av Norge, Sverige og DanmarkBlytt, Julian Paulsen; Bougroug, Achraf; Sletten, Pål
2022 COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle : utredning for KoronakommisjonenBrasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Lindstrøm, Eirik Larsen; Skretting, Julia
2022 Monitor for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området : demografi, utdanning, sysselsetting, lønn og inntektAndresen, Sophia Mai Howard; Bye, Knut Snellingen; Dzamarija, Minja Tea; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar; Lysen, Jinghui; Olsen, Bjørn
2022 Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2021Greaker, Mads; Lindholt, Lars
2022 Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021 : finansielle sektorregnskaper for institusjonelle sektorerRøstadsand, Jon Ivar; Sand, Marit
2022 Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2020Fjærli, Erik; Rybalka, Marina
2022 Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020 : oppdatering og en komparativ analyseØstby, Lars; Gulbrandsen, Fredrik Berger
2022 Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020Molstad, Christian Sørlien; Gulbrandsen, Fredrik Berger; Steinkellner, Alice
2022 Break estimation in the Norwegian LFS due to the 2021 redesign : documentation of the methods and some resultsHamre, Jørn Ivar; Hungnes, Håvard; Jansen, Xiaoming Chen; Dinh Quang Pham; Sandvik, Ole; Skjerpen, Terje
2022 Innvandrere og entreprenørskap : en monitor for betydningen av entreprenørskap blant innvandrere for inntektsforhold og for verdiskaping i næringslivetFjærli, Erik; Wong, Jimmy
2022 Eldre innvandrere i Norge : demografi, boforhold, inntekt, formue og helseDzamarija, Minja Tea
2021 Innvandrere - hvordan går det med dem i utdanningsløpet?Instebø, Daniel; Foss, Emmie Stolpe; Fazli, Nawid
2021 Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundreAaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Vestad, Ola Lotherington; Vestre, Arnstein
2021 Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunnStambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje
2021 Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018 : en deskriptiv analyseAndresen, Martin Eckhoff
2021 Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater : dokumentasjon av husholdningenes fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater i finansregnskapetJansen, Xiaoming Chen; Røstadsand, Jon Ivar
2021 Overnattinger formidlet via delingsplattformerAasestad, Kristin; Kvile, Jarle
2021 Livskvalitet i Norge 2021Støren, Kristina Strand; Rønning, Elisabeth
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67
Browse