Browsing All of Digital Archive by Language nor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 126
 next >
Year of PublicationTitlePerson(s)
2022 De økte utgiftene for husholdningene i 2022 : hvem rammes mest?Lian, Bård; Nygård, Odd Erik; Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh
2022 Økonomiske levekår for arbeidsinnvandrere som ble bosatt i Norge i årene 2004-2018 : notat til ArbeidsinnvandrerutvalgetEpland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar
2022 Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad : en empirisk studie av stønadsberettigede husholdninger, jordbruks- og veksthusforetakDalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente
2023 Økonomiske analyser / Statistisk sentralbyrå. 2023-
2022 Økonomiske analyser / Statistisk sentralbyrå. 2022-
2021 Økonomisk utvikling gjennom Covid-19 : en sammenligning av utviklingen i Norge, Sverige og DanmarkBougroug, Achraf; Kjos, Øyvind Kragh; Sletten, Pål
2022 Økonomisk utvikling gjennom Covid-19 : en oppdatert sammenligning av Norge, Sverige og DanmarkBlytt, Julian Paulsen; Bougroug, Achraf; Sletten, Pål
2020 Økonomisk utsyn over året ... ; 2019-
2021 Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundreAaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Vestad, Ola Lotherington; Vestre, Arnstein
2022 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022Hattrem, Aurora
2019 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019Omholt, Elisabeth Løyland
2021 Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunnStambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje
2022 Utviklingen i bønders inntekter mellom 2004 og 2020Eika, Lasse; Vestad, Ola Lotherington
2021 Utdanningsløpet til unge innvandrere : personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeidInstebø, Daniel; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Keute, Anna Lena
2019 Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995Keute, Anna-Lena; Perlic, Biljana; Holgersen, Henning
2022 Usikret gjeld : utvikling 2019-2021 etter kjennetegn ved låntakerneHøie, Henning
2021 Usikret gjeld - omfang og kjennetegn ved låntakerneHøie, Henning
2023 Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2022 : personer i alderen 16-39 årOlsen, Bjørn; Bye, Knut Snellingen
2022 Studenters levekår 2021 : en levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanningLervåg, Maj-Lisa; Engvik, Maria; Dalen, Håvard Bergesen
2023 Start og opprettholdelse av innvandreres selvstendige næringsvirksomhetStambøl, Lasse Sigbjørn; Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom