Browsing All of Digital Archive by Language slo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 99
 next >
Year of PublicationTitlePerson(s)
2019 Životné prostredie v Slovenskej Republike ; 2014/2018-
2021 Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2020-
2020 Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2019-
2019 Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2018-
2020 Zahraničný obchod Slovenskej Republiky ; 2019-
2019 Zahraničný obchod Slovenskej Republiky / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; Definitívne udaje ; 2018-
2018 Zahraničný obchod Slovenskej Republiky / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; Definitívne udaje ; 2017-
2020 Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej Republiky ; 2015/2019-
2021 Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej Republiky ... ; 2016/2020-
2022 Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku ... / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2021-
2021 Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku ... / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2020-
2020 Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku ... / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2019-
2019 Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku ... / Štatistický Úrad Slovenskej Republiky ; 2018-
2022 Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch ; 2022-
2021 Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch ; 2021-
2020 Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch ; 2020-
2019 Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch ; 2019-
2021 Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch ... / Štatistický úrad Slovenskej republiky ; 2016/2020-
2020 Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch ... / Štatistický úrad Slovenskej republiky ; 2015/2019-
2022 Úplné náklady práce v SR / Štatistiký Úrad Slovenskej Republiky ; 2021-