Monografien


PPN 1740232453, ZSM 21
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Year of PublicationTitlePerson(s)
2024 Is it necessary and feasible to estimate the asset value from oilfield level?Liu, Gang; Midttun, Sindre
2023 NORA : a microfounded model for fiscal policy analysis in NorwayGundersen, Thomas Størdal; Quaghebeur, Ewoud; Tretvoll, Håkon
2023 Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2021Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø; Berg, Anne Espeland; Wendt, Kaja; Øye, Eirik; Hamilton, Ryan
2023 Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2022 : personer i alderen 16-39 årOlsen, Bjørn; Bye, Knut Snellingen
2023 Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2022 : med eget kapittel om vindkraftDalen, Hanne Marit; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine
2023 Barn i lavinntektshusholdninger i Norden 2005-2020 : hvorfor så ulik utvikling?Epland, Jon; Hattrem, Aurora
2023 Plastic account for Norway : preliminary methodological approach and use of data sourcesBerge, Gisle; Landsem, Terje L.; Skjerpen, Camilla
2023 Start og opprettholdelse av innvandreres selvstendige næringsvirksomhetStambøl, Lasse Sigbjørn; Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom
2023 Boforhold i Norge : historiske trenderOppøyen, Madeleine Schlyter
2023 Progress on ocean accounting in Norway : paper for the 28th London Group meeting 2022, Siegburg, GermanyRanden, Trine Heill Braathu; Grimsrud, Kristine M.; Ogbamichael, Tarik; Ånestad, Tor Kristian
2021 The economy of the North 2020 : ECONORGlomsrød, Solveig; Duhaime, Gérard; Aslaksen, Iulie
2023 What can we do with the quality-adjusted labor input data? : an explanation with examplesLiu, Gang
2023 Testing the split of economic ownership for petroleum resources in NorwayLiu, Gang
2023 Konkurranseutsatte næringer i Norge : en oppdatering 2023Sagelvmo, Ingunn; Slettebø, Olav; Strøm, Birger
2023 Foreløpig nasjonalregnskap for 2022Hirsch, Elise von
2023 Arbeidsinnsats i offentlig helse og omsorg : fremskrivninger og historikkHolmøy, Erling; Hjemås, Geir; Haugstveit, Fatima
2023 Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin; Hjemås, Geir
2023 Lønnsgapet i Norge : lønnsforskjellen mellom menn og kvinner - hvor stor er den?Grini, Knut Håkon; Fløtre, Ingvild Alseth
2022 EU's suggested carbon border adjustment mechanism : impact on Norwegian industriesBye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Storrøsten, Halvor Briseid
2022 De økte utgiftene for husholdningene i 2022 : hvem rammes mest?Lian, Bård; Nygård, Odd Erik; Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Browse