Monografien


PPN 1740232453, ZSM 21
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 98
Year of PublicationTitlePerson(s)
2022 Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020Molstad, Christian Sørlien; Gulbrandsen, Fredrik Berger; Steinkellner, Alice
2022 Innvandrere og entreprenørskap : en monitor for betydningen av entreprenørskap blant innvandrere for inntektsforhold og for verdiskaping i næringslivetFjærli, Erik; Wong, Jimmy
2022 Break estimation in the Norwegian LFS due to the 2021 redesign : documentation of the methods and some resultsHamre, Jørn Ivar; Hungnes, Håvard; Jansen, Xiaoming Chen; Dinh Quang Pham; Sandvik, Ole; Skjerpen, Terje
2022 Eldre innvandrere i Norge : demografi, boforhold, inntekt, formue og helseDzamarija, Minja Tea
2021 Innvandrere - hvordan går det med dem i utdanningsløpet?Instebø, Daniel; Foss, Emmie Stolpe; Fazli, Nawid
2021 Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunnStambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje
2021 Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018 : en deskriptiv analyseAndresen, Martin Eckhoff
2021 Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater : dokumentasjon av husholdningenes fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater i finansregnskapetJansen, Xiaoming Chen; Røstadsand, Jon Ivar
2021 Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundreAaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Vestad, Ola Lotherington; Vestre, Arnstein
2021 Overnattinger formidlet via delingsplattformerAasestad, Kristin; Kvile, Jarle
2021 Livskvalitet i Norge 2021Støren, Kristina Strand; Rønning, Elisabeth
2021 Samisk statistikk 2020 : = Sámi statistihkka 2020Sønstebø, Anders
2021 Kompetanseutvikling under Covid-19Andresen, Sophia Mai Howard; Grendal, Ola Nestvold; Keute, Anna Lena
2021 Quarterly National Accounts : methods and sources of the quarterly and monthly national accounts compilations for NorwayBougroug, Achraf
2021 Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - 2 : udekket behov for helsetjenester og forebyggende helseatferdLunde, Elin Skretting; Ramm, Jorun
2021 Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidereJia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir
2021 Rentestatistikk 1820-2020 : utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikkenWettre, Sigbjørn
2020 Jordbruk og miljø 2019 : tilstand og utviklingBye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit
2021 Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018Røstadsand, Jon Ivar; Stølen, Nils Martin; Fredriksen, Dennis
2021 Byer og miljø : indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transportHaagensen, Trine
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 98
Browse