Monografien


PPN 1740232453, ZSM 21
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Publikationen (sortiert nach Zugangsdatum in absteigender Richtung): 21 bis 40 von 98
JahrTitelPersonen
2023 Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin; Hjemås, Geir
2023 Lønnsgapet i Norge : lønnsforskjellen mellom menn og kvinner - hvor stor er den?Grini, Knut Håkon; Fløtre, Ingvild Alseth
2022 EU's suggested carbon border adjustment mechanism : impact on Norwegian industriesBye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Storrøsten, Halvor Briseid
2022 De økte utgiftene for husholdningene i 2022 : hvem rammes mest?Lian, Bård; Nygård, Odd Erik; Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh
2022 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022Hattrem, Aurora
2022 Utviklingen i bønders inntekter mellom 2004 og 2020Eika, Lasse; Vestad, Ola Lotherington
2022 Increasing the CO2 tax towards 2030 : impacts on the Norwegian economy and CO2 emissionsKaushal, Kevin R.; Yonezawa, Hidemichi
2022 Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad : en empirisk studie av stønadsberettigede husholdninger, jordbruks- og veksthusforetakDalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente
2022 Usikret gjeld : utvikling 2019-2021 etter kjennetegn ved låntakerneHøie, Henning
2022 Humanitære behov i Norge : status 2022Hammersland, Roger; Barstad, Anders
2022 Studenters levekår 2021 : en levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanningLervåg, Maj-Lisa; Engvik, Maria; Dalen, Håvard Bergesen
2022 Økonomisk utvikling gjennom Covid-19 : en oppdatert sammenligning av Norge, Sverige og DanmarkBlytt, Julian Paulsen; Bougroug, Achraf; Sletten, Pål
2022 Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet : belyst ved modellen MOSARTFredriksen, Dennis; Kruse, Herman; Stølen, Nils Martin
2022 Monitor for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området : demografi, utdanning, sysselsetting, lønn og inntektAndresen, Sophia Mai Howard; Bye, Knut Snellingen; Dzamarija, Minja Tea; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar; Lysen, Jinghui; Olsen, Bjørn
2022 Økonomiske levekår for arbeidsinnvandrere som ble bosatt i Norge i årene 2004-2018 : notat til ArbeidsinnvandrerutvalgetEpland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar
2022 COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle : utredning for KoronakommisjonenBrasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Lindstrøm, Eirik Larsen; Skretting, Julia
2022 Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2021Greaker, Mads; Lindholt, Lars
2022 Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021 : finansielle sektorregnskaper for institusjonelle sektorerRøstadsand, Jon Ivar; Sand, Marit
2022 Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2020Fjærli, Erik; Rybalka, Marina
2022 Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020 : oppdatering og en komparativ analyseØstby, Lars; Gulbrandsen, Fredrik Berger
Publikationen (sortiert nach Zugangsdatum in absteigender Richtung): 21 bis 40 von 98
Browsen