CONTACT

Search

Search for members of ZBW staff.

Management

Tochtermann Director e

Professor  Klaus Tochtermann

Director
T: +49-431-8814-333
T: +49-40-42834-351
F:  +49-431-8814-530
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
Meyer Dep. Director e

Thorsten Meyer

Deputy Director
T: +49-431-8814-354
F:  +49-431-8814-220
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
Braunisch E

Axinia Braunisch

Administrative coordination
T: +49-431-8814-576
T: +49-40-42834-368
F:  +49-431-8814-520
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
Hovestadt e

Cornelia Hovestadt

Office of the Director's Department
T: +49-431-8814-333
F:  +49-431-8814-530
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
Henningsen e

Heike Henningsen

Office of the Director's Department - Hamburg
T: +49-40-42834-351
F:  +49-40-42834-299
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg
Mauder e

Ines Mauder

Assistant to the Director's Department
T: +49-40-42834-352
F:  +49-40-42834-299
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg
Siegfried e

Dr Doreen Siegfried

Press officer
T: +49-431-8814-455
F:  +49-431-8814-520
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel